• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Hidroelektrarne decembra krepko nad planom

  24. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Ugodne hidrološke razmere konec minulega leta precej izboljšale rezultate hidroelektrarn na letni ravni.

  Konec leta 2018 delež obnovljivih virov v EU 18-odstoten

  24. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Delež obnovljivih virov v končni rabi energije se je v primerjavi z letom 2017 sicer povečal za pol odstotka, a do želenega cilja še daleč. 

 • V organizaciji Elesa bo potekal Electrathlon

  24. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Na dogodku, ki bo 8. in 9. februarja, bodo iskali nove napredne načine za nadzor omrežnega sistema.

  Usodi Premogovnika Velenje in TEŠ naj bi bili znani še letos

  23. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Tako je vsaj mogoče razbrati iz odgovora na poslansko vprašanje v zvezi s prestrukturiranjem Šaleške premogovne regije. 

 • Projekt E-mobilnost bo sofinanciran

  23. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Družba GEN-I je bila uspešna pri prijavi na javnem razpisu »DEMO PILOTI II 2018«.

  Na sporedu uvodni sestanek in prva generalna skupščina članov konzorcija projekta INCIT-EV

  23. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V projektu sodeluje 33 partnerjev iz osmih držav.

 • Stekel projekt INCIT-EV

  23. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V projektu sodeluje 33 partnerjev iz osmih držav.

  O zelenem dogovoru tudi finančni ministri

  22. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Uresničitev zastavljenih ciljev bo terjala ogromno finančnih sredstev in spremembo obstoječih ekonomskih politik.

 • Družba Interenergo vstopila na trg proizvodnje vetrne energije

  21. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Družba je v občini Jasenice na Hrvaškem odprla vetrno elektrarno Jasenice I.

  Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

  20. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Javna razgrnitve bo potekala do vključno 16. februarja 2020.

 • Evropski parlament podpira Evropski zeleni dogovor

  17. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Hkrati izpostavlja potrebo po še ambicioznejših ciljih.

  Energetika in regulativa 20

  17. januar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Na letošnjem forumu poudarek na pripravi razvojnih dokumentov ter omrežjih prihodnosti.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice