• ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

  Atlas trajnostne energije je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v...

 • Pesem Zemlji

  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ozavešča o učinkoviti rabi energije. Tako o pomembnih temah trajnostne energije na inovativen način...

 • Okoljske risanke za otroke Lepši svet

  Oglejte si miniserijo okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki pripovedujejo o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 

 • Nove oddaje o učinkoviti rabi energije

  Serija kratkih, poljudnih oddaj, poimenovanih EKOUTRINKI, je zasnovana z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Oddaje si lahko ogledate tukaj.

Aktualne novice

Nasveti

RSS novice

 • Velika Britanija spreminja svoje načrte

  21. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Država pospešuje uvedbo prepovedi prodaje vozil na fosilna goriva.

  Slovenija želi dodatna pojasnila

  21. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Vlada se je seznanila s sporočilom Evropske komisije o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor.

 • Prednostne projekte je treba uskladiti s podnebnimi cilji do leta 2050

  20. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Takšno je sporočilo Evropskih poslancev Evropski komisiji.

  ARSO bo moral znova presojati o podaljšanju obratovanja NEK

  19. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Upravno sodišče ugodilo tožbi treh nevladnih organizacij.

 • EU namenja denar za zeleno in podnebno nevtralno Evropo

  19. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Denar je namenjen desetim velikim okoljskim in podnebnim projektom v devetih državah članicah.

  Končana javna obravnava osnutka NEPN

  19. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Do roka 16. februarja prispelo še 64 sklopov pripomb in predlogov s strani različnih deležnikov.

 • Na voljo sredstva iz tehnične pomoči ELENA 2020

  19. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Za pripravo projektov celovitih energetskih prenov javnih stavb na voljo dobrih 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

  Trgovalni volumen na energetski borzi BSP lani rekorden

  18. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V primerjavi z letom 2018 se je lani trgovalni volumen na slovenski energetski borzi povečal za 15 odstotkov.

 • InnoEnergy zbira prijave za letošnji PowerUp!

  18. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Priložnost za zagonska podjetja, da se predstavijo in poleg znanja pridobijo tudi finančno pomoč pri izpeljavi svojih projektov.

  NEK januarja presegla načrtovano proizvodnjo

  17. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  V nuklearni elektrarni Krško so prvi letošnji mesec proizvedli za 1,6 odstotka več električne energije, kot so sprva načrtovali.

 • En.odmev 020

  17. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Ljubljana, 5. marec

  V Premogovniku Velenje razglasili najboljše inovatorje v letu 2019

  17. februar 2020
  Vir: www.nas-stik.si

  Izračunan gospodarska korist predlaganih izboljšav je ocenjena na več kot 1,7 milijona evrov.

  • Borzen - Center za podpore

   Center za podpore proizvodnji zelene energije 

   Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. 

   Preberi več o tem...
  • Eko sklad

   Finančne spodbude za okoljske projekte 

   Eko sklad je največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju različnih okoljskih naložb na področju varstva okolja, ki zagotavljajo merljive okoljske učinke. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in preko nepovratnih finančnih spodbud.  

   Preberi več o tem...
  • Ministrstvo za infrastrukturo

   Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

   Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opravlja strokovne in z njimi povezane spodbujevalne naloge, ki se nanašajo na oblikovanje nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije. 

   Preberi več o tem...
  • SODO d.o.o.

   Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo 

   Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 933.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. 

   Preberi več o tem...
  • ENSVET Energetsko svetovalne pisarne

   Mreža energetsko svetovalnih pisarn 

   Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Najbolj učinkovita oblika svetovanja je vsekakor osebni razgovor v svetovalni pisarni. Nasvet energetskega svetovalca lahko poiščete v vam najbližji svetovalni pisarni v vseh večjih slovenskih mestih. 

   Preberi več o tem...
  • Institut "Jožef Stefan"

   Center za energetsko učinkovitost 

   Center za energetsko učinkovitost (CEU) z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojega delovanja pokriva področja učinkovite rabe energije, dolgoročnega načrtovanja v energetiki in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka. 

   Preberi več o tem...
  • Porabimanj.info

   Spletni portal in aplikacija energetski svetovalec  

   Porabimanj.info 

   Preberi več o tem...
  • ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE

   Spletna aplikacija za pregled OVE v Sloveniji 

   ATLAS TRAJNOSTNE ENERGIJE je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji, delno pa prikazuje tudi podatke o izvedenih ukrepih učinkovite rabe energije. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. 

   Preberi več o tem...
  Prijavite se na e-novice