O konferenci

O konferenci

Prvo strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Lokalni energetski koncepti v praksi 

Potekala je 15. septembra 2015 v Ljubljani, Plaza Hotel

Na konferenci ste:

  • se naučili, kako še bolj učinkovito uresničevati vaše lokalne akcijske načrte,
  • se seznanili z dobrimi domačimi in tujimi praksami, 
  • se imeli priložnost posvetovati z odločevalci, kot tudi vašimi stanovskimi kolegi, 
  • pridobili vpogled v novosti in pričakovane spremembe urejanja lokalne trajnostne energetike. 

Izobraževalni dogodek je bil namenjen za župane in za v občinah pristojne za energetske projekte (»lokalni energetski upravljavci«), kot tudi vodstvene in strokovne kadre ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno energetiko.

Oglejte si program

Če želite izvedeti več o energetski sanaciji stavb v občinski lasti, ki je tudi državni prioritetni projekt v obdobju 2014 – 2020, kliknite na to stran ministrstva

Preberite več o novostih Energetskega koncepta Slovenije, ki bo zagotovo vplival na vaše Lokalne energetske koncepte.

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice