Primerni objekti

Primerni objekti

V okviru ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva se primerja dokumentacija, ki jo javni partner pripravi v skladu z UEM in dokumentacija, ki jo mora predložiti zainteresirana oseba, nato pa se izdela ocena upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Projekti se ocenjujejo vsaj na podlagi sledečih kriterijev:

 • življenjske dobe projekta,
 • neto sedanje vrednosti,
 • interne stopnje donosnosti,
 • primerjave rezultatov oz. pričakovanih ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money) ter
 • stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tudi tistih, ki se jih ne da izraziti v denarju).

Spodaj lahko najdete konkretne primere stavb z energetskimi kazalci, katere so primerne za energetsko sanacijo in pri katerih so možni prihranki pri energiji in stroških, če seveda zadostujejo modelu javno-zasebnega partnerstva.

ENRGETSKE IZKAZNICE OBJEKTOV

Energetsko pogodbeništvo

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice