Pametni števci

Pametni števci

Uporabniki in uporaba

V Sloveniji so večinoma še zmeraj v uporabi klasični števci elektrike, ki podpirajo delovanje v bodisi dvotarifnem bodisi enotarifnem režimu in so v večini primerov starejši od 20 let. V ZDA in drugih državah EU pa medtem že intenzivno uvajajo pametne števce, ki bodo do leta 2022 v skladu z Direktivo 2009/72/ES obvezni tudi pri nas (omenjena direktiva ureja evropski prehod na pametne števce).

Nov tip števca omogoča enostaven vpogled v lastno porabo elektrike in daje podatek, koliko poraba odstopa od porabe normalnega gospodinjstva. Pametni števci do sekunde natančno registrirajo porabo energije in vsakih 15 minut pošiljajo podatke o porabi (preko spleta) dobavitelju elektrike.

Odčitavanje trenutnega stanja omogoča natančen vpogled v porabo elektrike in njeno časovno razporeditev. Poleg podatka o tem, koliko energije se porabi, pametni števec nudi še podatek, kdaj natančno je ta energija porabljena. Odčitek trenutnih električnih veličin (toka, napetosti, moči, …) omogoča iskanje napak, zmanjšanje izgub in detekcijo kraje energije.

Pametni števci imajo vgrajeno stikalo, ki dobavitelju omogoča, da za določene števce v celoti izključi dobavo. To se lahko uporablja za selektivni izklop določenih števcev pri preveliki porabi in ponuja možnost izbirnega vklopa, kar omogoča počasen zagon energetskega omrežja (izbirno, ulico po ulico) in takojšen samodejni izklop ob velikih preobremenitvah. Poleg stikala, s katerim je mogoče odklopiti porabnika, so lahko v števcu tudi stikala, s katerimi je mogoče selektivno vklopiti ali odklopiti določene porabnike (grelce vode, hladilnike, klimatske naprave) in tako omogočiti dobavitelju, da v določeni meri sam nadzira in krmili porabo.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
3427

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice