Pametni števci

Pametni števci

Vzroki za uvedbo

Indukcijski ali elektromehanski števci elektrike imajo že več kot stoletno tradicijo, v Sloveniji pa jih izdelujejo vse od leta 1945. Zaradi robustnosti in dolge življenjske dobe so se ti števci obdržali in so še danes najbolj razširjeni pri merjenju porabe v gospodinjstvih. Glavna slabost indukcijskega števca je nezmožnost avtomatskega (daljinskega) posredovanja vrednosti porabe in možnosti novih storitev pri upravljanju elektrike. Zato danes obstoječe indukcijske števce elektrodistribucijska podjetja zamenjujejo s pametnimi števci, ki bodo v nekaj letih omogočali (na določenih območjih z ustrezno infrastrukturo že omogočajo) veliko novih storitev pri upravljanju elektrike. Z razvojem nove tehnologije kontrola ustreznosti števcev, ki so osnova za obračun porabe elektrike, tako postaja vedno bolj napredna in kompleksna.

Do zdaj je bilo v Sloveniji zamenjanih že okoli 20 % števcev, do leta 2020 pa je cilj, da bi bili vsi števci zamenjani s pametnimi, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. S takim merjenjem odpadejo akontacije pri plačilu elektrike, odjemalec bo vsak mesec plačal toliko, kot je porabil, popis števcev pa ne bo več potreben.

Z mesečnim obveščanjem o dejanski porabi energije se bo spodbujalo razmišljanje o učinkoviti rabi elektrike, kar je eden pomembnejših ciljev Republike Slovenije v okviru EU.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
3753

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice