Pametni števci

Pametni števci

Koristi

Nova tehnologija merjenja in pametni števci, ki so temelj vzpostavitve pametnih omrežij, so že davno prerasli svojo osnovno vlogo merjenja porabe elektrike, saj izvajajo še vrsto drugih funkcij, ki so števcem omogočile status osnovnega gradnika napredne merilne infrastrukture.

Ključne koristi pametnih števcev:

 • merjenje, zbiranje in analiziranje podatkov o porabljeni energije ter dvosmerno sporočanje glede na urnik ali na zahtevo;
 • nadzor oz. namensko načrtovanje porabe elektrike (učinkovita raba energije);
 • nižja poraba elektrike, ki je posledica natančnih podatkov o porabi;
 • neposredni pozitivni učinki na okolje (zmanjšanje emisij CO2);
 • velike možnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju dobave elektrike in povezanih storitev.

S sistemom naprednega merjenja se lahko prihrani od 5 do 10 % energije, med prednosti pa sodi tudi plačevanje elektrike po dejanski porabi. Distributer porabo lahko odčita na daljavo, zaradi česar odpade pavšalno plačevanje oziroma vsakomesečno javljanje stanja. Ob tem bo porabo mogoče spremljati sproti, tudi na pametnih telefonih in drugih prenosnih elektronskih napravah.

Velik del bodočih storitev pametnega omrežja je iz današnje perspektive videti zelo oddaljeno, saj pametni števec kot del kompleksnega sistema meri že praktično vse (frekvenco, napetost, tok in kakovost dobavljene elektrike) ter zapisuje nenavadna stanja (poskusi vdora v napravo, morebitne kraje elektrike idr.), ki jih v obliki alarmov posreduje v center, »opazuje« dogajanje v okolici ter ustrezno reagira. V povezavi z odklopno napravo, ki je del števca, omogoča tudi predplačniško delovanje, kar pomeni, da uporabnik v števec »naloži« kupljeno količino energije. Ko jo porabi, ga števec odklopi od omrežja, če pred tem ne opravi ponovnega nakupa.

S pametnimi števci pa ne bo mogoča le meritev rabe elektrike, ampak tudi preostalih energentov (plin, voda in energent za ogrevanje). Tako bodo dobavitelji elektrike svoje storitve lahko ponudili tudi drugim dobaviteljem energentov.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
4147

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice