Pretvorbeni faktorji za preračun goriv med različnimi oblikami lesnih goriv

Pretvorbeni faktorji za preračun goriv med različnimi oblikami lesnih goriv

Običajna merska enota za okrogli les je volumen v kubičnih metrih (m3), vse pogosteje pa se za les slabše kakovosti uporablja masa v tonah (t). Za drva (do 1 m dolžine) se najpogosteje uporablja prostorninski meter (prm). Za majhne kose lesa, ki so v razsutem stanju (npr. sekanci), uporabljamo mersko enoto nasuti prostorninski meter (nm3). Prostornina lesnega goriva je odvisna od oblike, velikosti, homogenosti in razporeditve posameznih kosov lesa.

V nadaljevanju predstavljamo nekatere najbolj pogosto uporabljene pretvorbene faktorje za preglednejše trgovanje z različnimi oblikami lesnih goriv.

Kubični meter – KM
V gozdarstvu in lesarstvu običajno poimenovanje za 1 m3 lesa (npr. hlodovina, okrogli les).
Kubični (ali volumni) meter se uporablja kot merska enota za prostornino, ki je v celoti napolnjena z lesom (brez vmesnih praznih prostorov). Ta merska enota se navadno uporablja za okrogli les brez skorje, v drugih primerih pa ponazarja ekvivalente okroglega lesa.1x1x1m

Nasuti meter – NM
Prostornina nasutja ali nasuti (kubični) meter je merska enota za prostorninski meter nasutega lesa.
Označuje prostornino prostora, v katerega se nasuje lesna surovina (npr. peleti, sekanci, drva, žagovina).

Prostorninski meter – PRM

Prostornina zloženega gradiva;  prostorninski meter je merska enota za les, ki napolni 1 m3 prostora z zračnimi medprostori (npr. zložena drva).

 

Označuje prostornino prostora, v katerega je zložena lesna biomasa sorazmerno pravilnih oblik (metrska drva, polena, briketi).


1 kubični meter (m3) ≅ 1,4 prostorninskega metra (prm) ≅ 2,8 nasutega prostorninskega metra (nm3)

Tabela: Razmerja med enotami

Enote Goli Cepanice (1m) (zložene) Polena (30 cm) (zložena) Polena (30 cm) (nasuta) Lesni sekanci
(<5 cm)
Enota 1 m3 1 prm 1 prm 1 nasuti m3 1 nasuti m3
Goli 1 m3 1,4 1,2 2 3
Cepanice (1m) (zložene) 1 prm 0,71 0,85 1,4 2,1
Polena (30 cm) (zložena) 1 prm 0,83 1,2 1,67 2,55
Polena (30 cm) (nasuta) 1 nasuti m3 0,5 0,7 0,6 1,5
Lesni sekanci
(< 5 cm)
1 nasuti m3 0,33 0,46 0,40 0,66

Vir: Heizen mit Holz

Biomasa

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice