Zakonodaja

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja s področja odpadkov

Operativni programi na področju ravnanja z odpadki

Evropska zakonodaja s področja odpadkov

A. Framework waste legislation

 • Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste. This Regulation specifies under which conditions waste can be shipped between countries.
 • Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes. This Decision establishes the classification system for wastes, including a distinction between hazardous and non-hazardous wastes. It is closely linked to the list of the main characteristics which render waste hazardous contained in Annex III to the Waste Framework Directive above.

B. European Union legislation on waste management operations

C. European Union legislation on specific waste streams

 • Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice