Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije

Kaj so obnovljivi viri

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi itd. OVE so viri, ki se obnavljajo in v naravi ohranjajo.

Kakšne so prednosti uporabe obnovljivih virov energije?

Prednosti uporabe obnovljivih virov energije so predvsem v pozitivnem učinku na podnebje, stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi. Da bi dosegli zastavljene cilje v podnebno-energetskem svežnju do leta 2020, Evropska komisija ocenjuje, da bo potrebno doseči:

 • obvezni 20 % delež OVE v skupni rabi bruto končne energije,
 • obvezni 10 % delež OVE v prometu,
 • zmanjšanje emisij CO2 v višini 600 do 900 milijonov ton letno;
 • zmanjšanje porabe fosilnih goriv za 200 do 300 milijonov ton letno;
 • zmanjšanje odvisnosti EU od uvoženih fosilnih goriv ter s tem povečanje stabilnosti dobave energije v EU;
 • večje spodbude za razvoj visoko-tehnoloških industrij z novimi gospodarskimi priložnostmi in delovnimi mesti.

Za proizvodnjo EE so praktično primerni vsi OVE – hidroenergija, vetrna, sončna energija in geotermalna, biomasa. Najpogosteje pa se EE proizvaja s pomočjo hidro, sončne (fotovoltaika) in vetrne energije.

Tudi toplota se iz OVE lahko proizvaja na več različnih načinov. Običajno se z različnimi instrumenti podpirajo tehnologije direktne proizvodnje iz biomase, sončne in geotermalne energije. V Sloveniji so za daljinsko oskrbo s toploto primerni lesna biomasa, sončna in geotermalna energija ter bioplin. Direktna izraba termalne vode v povezavi s turizmom, daljinskim ogrevanjem, ogrevanjem rastlinjakov postaja vse pomembnejša gospodarska panoga. 

Proizvajajte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice