Stroški proizvodnih naprav

Stroški proizvodnih naprav

Stroški proizvodnih naprav

Stroški proizvodnih naprav

Stroški postavitve posamezne proizvodne naprave so lahko zelo različni in so odvisni predvsem od izbire kvalitete sistema, velikosti naprave ter izvajalca. Za tehnologije obnovljivih virov je značilen pospešen tehnološki napredek in padajoči stroški, kar vpliva na ceno izvedbe projekta. 

IRENA (Mednarodna agencija za obnovljivo energijo) je medvladna organizacija, ki podpira države pri njihovem prehodu v trajnostno energetsko prihodnost. Eno od dejavnosti IRENE je tudi zbiranje podatkov o stroških in učinkovitosti tehnologij OVE. Cilj agencije IRENA je postati vir podatkov o stroških in učinkovitosti obnovljivih virov energije, ki je dostopen zainteresirani javnosti.

Več informacij je na voljo na povezavi.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
13166

Informirajte se

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice